Select Page

<!–[if !mso]> <! st1\:*{behavior:url(#ieooui) } –>

Kako pokazati otrokom, da jih imate radi:
Sprejmite jih takšne, kot so.
Postavite meje, da se bodo počutili varne.
Predlagajte jim ustreznejše vedenje, ko se vedejo neprimerno.
Pogovarjajte se o njihovih sanjah in strahovih.
Opazite, ko so odsotni.
Pojdite na njihove tekme, koncerte, igre, dogodke.

 

Šolska svetovalna služba pomaga otrokom, staršem in drugim pedagoškim delavcem pri različnih razvojnih, vzgojnih, psihosocialnih in drugih vprašanjih. Če bi potrebovali nasvet, pogovor ali samo želite, da vam nekdo prisluhne… se oglasite v šolski svetovalni službi, kjer vam bo na voljo interdisciplinarni tim v postavi socialne delavke, go. Marjete Zupančič in psihologinje, gdč. Anje Gruden.
Kje naju lahko najdete?
Do pisarne šolske svetovalne službe pridete, če v prvem nadstropju ob knjižnici zavijete desno mimo zbornice in nato nadaljujete do konca hodnika. Vrata na levi strani od tajništva so tista prava.
Kdaj nas lahko najdete?
Na razpolago sva vam vsak dan v delovnem času in v času skupnih popoldanskih govorilnih ur osebno ali na tel. št. 07 30 87 015.
Delovni čas:

ga. Marjeta Zupančič

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

7.00-11.00

10.30-14.30

7.00-11.00

10.30-14.30

7.00-11.00

 

ga. Petra Regent

 

Ponedeljek

Torek

Sreda

Petek

7.00-11.00


7.00 – 15.00

7.00-15.00

 

Razdelitev delovnih področij:

ga. Marjeta Zupančič:

–         Centralna šola Žužemberk: 1., 2., 3., 4., 5.a, 6.a, 6. b   in 9.b razred,

–         vpis šolskih novincev,

–         učenci z dodatno strokovno pomočjo,

–         poklicna orientacija 9.r,

–         nacionalno preverjanje znanja,

–         solidarnostne akcije,

–         zbiralne akcije papirja.

 

ga. Petra Regent:

–         PŠ Ajdovec, PŠ Dvor, PŠ Šmihel in 5. B, 7. A in 7. B, 8. in 9. A razredi centralne šole Žužemberk

–        individualna psihološka obravnava

–         delna zunanja diferenciacija (nivojski pouk in heterogene skupine),

–         poklicna orientacija 8.r.

–         koordinacija in izvedba zdravstvenih in preventivnih dejavnosti

–         vpis šolskih novincev.

Temeljne dejavnosti svetovalnega dela v osnovni šoli so:

Svetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole zaradi izboljšanja kvalitete učenja in poučevanja

 • koordinacija odkrivanja otrok s posebnimi potrebami ter priprave individualiziranih programov,
 • koordinacija odkrivanja in razvijanja nadarjenosti,
 • pomoč pri odpravljanju težav na področju branja in pisanja v 4. razredu.

Delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole v zvezi z vzgojno in disciplinsko problematiko:

 • individualni in skupinski razgovori,
 • reševanje vzgojnih težav,
 • sodelovanje pri pripravi individualiziranih vzgojnih programov,
 • sodelovanje pri pripravi, izvajanju in evalvaciji vzgojnega načrta šole.

Svetovanje in neposredna pomoč učencem s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju:

 • priprava vzgojnih tem za razrednikove ure,
 • preventivno delo v programih za spodbujanje telesnega, osebnega in socialnega razvoja.

 

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši, vodstvom in zunanjimi institucijami (vrtci, šole, posvetovalnico za starše, zdravstvena služba…) o vprašanjih v zvezi s šolanjem:

 • vpis in sprejem šolskih novincev (organizacija vpisa in vpis, ugotavljanje pripravljenosti, oblikovanje oddelkov, pomoč učencem pri vključevanju v šolsko okolje),
 • prepis otrok iz drugih šol,
 • oblikovanje oddelkov,
 • posvetovalno in svetovalno delo z učitelji glede ponavljanja, prešolanja,
 • sodelovanje z vodstvom pri oblikovanju LDN.

Poklicna orientacija – delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole z namenom pomagati učencem pri izbiri in realizaciji izobraževalne in poklicne poti

 • poklicna vzgoja,
 • poklicno informiranje,
 • poklicno svetovanje,
 • povratno informiranje ter spremljanje učencev,
 • testiranje in anketiranje,
 • organizacija tehniških dni,
 • organizacija predstavitev srednjih,
 • obisk dnevov odprtih vrat na srednjih šolah,
 • udeležba na delavnicah, kjer spoznavajo poklice,
 • posredovanje testnih rezultatov,
 • informiranje o štipendijah (republiške, Zoisove, kadrovske),
 • vpis učencev v srednje šole,
 • spremljanje in svetovanje učencem v omejitvenem postopku.

Socialno – ekonomske stiske

 • pomoč in svetovanje za družine pri reševanju socialnih stisk,
 • subvencioniranje prehrane,
 • subvencioniranje šole v naravi,
 • sodelovanje z RK,
 • predlaganje otrok za brezplačna letovanja v času počitnic.
(Skupno 95 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost