Select Page

BRALNI PROJEKTI

BRALNI PROJEKTI V KNJIŽNICI:

MEDGENERACIJSKO BRANJE:

Projekt poteka pod okriljem društva Bralna značka. Projekt spodbuja branje pri učiteljih in učencih ter goji vez med starejšo in mlajšo generacijo. Projekt bo potekal v obliki druženja ob branju učencev in učiteljev (bralni klub). V šolskem letu bo organiziranih pet srečanj, kjer se bomo o prebranih knjigah pogovarjali. Projekt poteka od novembra do aprila.

BRALNA ZNAČKA ZA UČITELJE IN STARŠE:

Nadaljevali bomo z bralno značko za učitelje in starše. Oblikovana bo zgibanka, kamor bodo starši in učitelji vpisali vtise o prebrani knjigi. S tem bomo spodbujali branje pri odraslih, ki so zgled za branje otrokom. Konec šolskega leta bodo prejeli priznanje in vabilo za udeležbo na podelitvi priznanj za bralno značko.

RASTEM S KNJIGO – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu:

Projekt poteka pod okriljem JAKRS in Ministrstva za šolstvo, v sodelovanju s splošnimi knjižnicami. S sedmošolci bomo izvedli dan dejavnosti. V juniju 2024 si bodo učenci ogledali Knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu, ob tem bodo za darilo prejeli knjigo, ki bo izbrana v okviru projekta (JAKRS). Uradni začetek projekta bo v novembru 2023.

MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC (oktober 2023):

V okviru mednarodnega meseca šolskih knjižnic bo v knjižnici razstava, ki bo poudarila pomen šolskih knjižnic in branja. Z učenci bomo sodelovali v nacionalni in mednarodni izmenjavi knjižnih kazalk.

NOČ KNJIGE 2023 (april 2024):

V aprilu 2024 se bomo pridružili mednarodnemu projektu in obeležili dan svetovne mladinske književnosti. Za učence bom pripravila literarni večer knjižnici, v sodelovanju z aktivom za Kulturno-umetnostno vzgojo. Na dogodek bomo povabili pesnico, pisateljico in učiteljico, Magdo Kastelic Hočevar.

 SVET PRAVLJIC (interesna dejavnost v okviru knjižnice):

Učenci bodo pri dejavnosti prihajali v knjižnico, kjer bodo prisluhnili pravljici. Učence bom pred poslušanjem pravljice motivirala s knjižnimi ugankami in pogovorom. Po končani pravljici bomo zgodbo obnovili. Sledilo bo ustvarjanje. Učenci bodo pravljico ilustrirali ali ustvarjali iz papirja oz. drugih materialov. Na pravljično ustvarjalnico bomo povabili tudi učenko/učenca iz višjega razreda, ki bo sodeloval/sodelovala pri izvedbi dejavnosti. Dejavnost bo potekala celo šolsko leto za učence 1. razreda (petek) in učence 2. razreda (četrtek).

ODPRTA KNJIGA/GG4A (oktober do april)

Projekt poteka pod okriljem KUD Sodobnost in JAK RS. Namenjen je spodbujanju branja učencev v 3. triadi, dvigu bralne pismenosti in motivacije, razvijanju digitalnih kompetenc ter medgeneracijskemu sodelovanju. Projekt povezuje spletne medije in knjige, saj poteka kot zabavna igra ter spodbuja ustvarjalnost in poglobljeno branje. Sodelujoči učenci se postavijo v vlogo knjižnih junakov, povezujejo knjige s filmi in glasbo, ilustrirajo, razmišljajo in debatirajo o prebranem, uživajo v igranju, ustvarjanju posnetkov o knjigah … Projekt se je razširil na več držav in poteka v mednarodnem okolju. Učenci v ekipi (ena ekipa ima 3 člane) bodo morali prebrati šest del za mlade (naslovi bodo objavljeni sproti) ter nato rešiti knjižne uganke in ustvarjalne naloge, ki jih bodo čakale v časovnih izzivih.

UGANKA ZA RADOVEDNEŽE

Uganko za radovedneže bom pripravljala v sodelovanju s timom za nadarjene. Uganke se bodo navezovale na aktualne dogodke ter bodo spodbujale raziskovanje, logično mišljenje, ustvarjalnost … Učenci bodo uganke reševali v knjižnici, rešitve odlagali v za to namenjeno škatlo. Za vsako uganko bomo izžrebali nagrajenca, ki bo nagrajen s simbolično nagrado.

 BRANJE NE POZNA MEJA

Projekt se izvaja v slovenskih in hrvaških osnovnošolskih knjižnicah. V slovenski šolski knjižnici beremo delo hrvaškega avtorja, ki je prevedeno v slovenščino, v hrvaški šolski knjižnici pa delo slovenskega avtorja, ki je prevedeno v hrvaščino. Z učenci bomo v obliki dolgega branja brali knjigo. Po zaključenem branju bomo po knjigi poustvarjali. V maju se bo izvedlo zaključno srečanje s hrvaško osnovno šolo. Letos smo gostitelji mi. Sodelovanje poteka z OŠ Marije Jurić Zagorke iz Zagreba.

 

 

(Skupno 527 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost