Select Page

PREDSTAVITEV ŠOLE

Osnovna šola Žužemberk je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki vključuje centralno šolo Žužemberk, podružnice Ajdovec, Dvor in Šmihel ter Vrtec Sonček.V šolskem letu 2020/21 je pouk pričelo obiskovati 397 učencev, od tega 52 prvošolcev. Na PŠ Ajdovec je v dveh kombiniranih oddelkih 24 učencev, na PŠ Dvor v štirih čistih oddelkih 56, v PŠ Šmihel v dveh kombiniranih oddelkih 13 učencev in na centralni šoli v 14 čistih oddelkih 304 učenci. Na centralni šoli so organizirani trije OPB, na PŠ Dvor dva in na PŠ Ajdovec en oddelek. Oddelek JV poteka na centralni šoli, PŠ Dvor in PŠ Ajdovec.

Dolgoročne prednostne naloge:

Na Osnovni šoli Žužemberk že od šolskega leta 1994/95 sledimo viziji, ki zavezuje in povezuje zaposlene, starše, učence in okolje:

 • spodbujanje vsestranskega RAZVOJA telesnih in duševnih sposobnosti otrok,
 • kvalitetno in konkurenčno ZNANJE vseh učencev in poti do znanja,
 • VZGOJA osebnosti in kolektiva,
 • odpiranje šole v kraj in širši prostor – UGLED zavoda.

Ob hitrih in korenitih družbenih spremembah se še bolj zavedamo svojega poslanstva, ustvarjanja kakovostne šole in vrtca za razvijanje vseh potencialov posameznika. V varnem in spodbudnem okolju otrokom nudimo priložnosti za razvijanje sposobnosti za spoprijemanje s stalnimi spremembami in jih opogumljamo za vseživljenjsko učenje.

Kratkoročni cilji v šolskem letu 2020/2021:

 • razvijanje digitalne kompetence v vseh triadah
 • razvijanje temeljnih učnih ciljev pri vseh predmetih:
 • skrb za zdrav način življenja in psihofizično zdravje

Področja aktivnosti so natančneje predstavljena na oddelčnih roditeljskih sestankih:

 • poklicna, prometna in zdravstvena vzgoja;
 • dnevi dejavnosti (KD, ND, ŠD, TD-DKD);
 • ekskurzije;
 • tečaji:
 • prva pomoč, 8. r.,
 • 20-urni plavalni tečaj v Dolenjskih Toplicah, 3. r./Dvor in Žužemberk ter 3. in 4. r. PŠ Ajdovec,
 • 10-urni plavalni tečaj za 1. r.
 • kolesarski izpit za 5. r.
 • naravoslovna šola v naravi, 8. r., CŠOD Ajda  (30. 11. – 4. 12. 2020);
 • dvodnevno letovanje za 4. r./Dvor in Žužemberk ter 3 in 4. r. Šmihel, CŠOD Lipa (6. in 7. 4. 2021)
 • interesne dejavnosti po programu;
 • knjižnica, učbeniški sklad, tekmovanja, prireditve, razstave, JV in PB;
 • šolska prehrana (malica, kosilo);
 • nadzor učencev;
 • šolski prevoz – po voznem redu.

 

 

(Skupno 1.205 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost