Select Page

Rudolf Pečjak

Rudolf Pečjak (Hinje, 1891 – Ljubljana, 1940), pedagog, pisatelj

Rudolf Pečjak se je rodil 9. maja 1891 v Hinjah. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Novem mestu, nato prestopil na ljubljansko učiteljišče, kjer je izdajal časopis Pripravnik. Uspešno je končal šolanje za učitelja v meščanskih šolah ter komercialno šolo.

Kot učitelj je služboval v Ribnici, Ljubljani in Tržiču. Bil je tudi okrajni šolski nadzornik v Kranju in ravnatelj meščanske šole v Šentvidu nad Ljubljano, upravljal dve obrtni šoli in bil zaslužen zlasti za razvoj mizarske obrti. Svoj pogled na šolstvo je razgrinjal v listih Slovenski učitelj in Meščanska šola. Kot glavni urednik knjige Naša meščanska šola je poudarjal pomen praktičnih spretnosti in pozitivnih vrednot. Napisal je tri knjige za pouk zgodovine (za 2., 3. in 4. raz.), v sodelovanju pa sestavil čitanki za 3. in 4. razred.

Ustvarjal je pesmi, črtice, igre (Bratje Makarejci, Izidor in Anuška, Kraljična z mrtvim srcem), prevedel Japonske pravljice in spisal povest Rokec, ki govori o kmečkih uporih v Suhi krajini.

Deloval je kot režiser, predavatelj in pedagog bistrega razuma, predanega poklicu, domovini in slovenskemu jeziku.

Umrl je v l. 1940. Pokopan je v Ljubljani.

Njegovi sorodniki živijo po različnih krajih Slovenije. Njegov sin dr. Vid Pečjak je bil priznan psiholog in pisatelj, avtor številnih strokovnih in leposlovnih knjig.

OŠ Prevole je Rudolfu Pečjaku l. 2011 postavila spominsko ploščo v preddverju šole in o njem izdelala raziskovalno nalogo.

Med znane Suhokranjce je bil uvrščen l. 2015.

(Skupno 225 obiskov, današnjih obiskov 1)
Veščine

Objavljeno

6. 11. 2018

Dostopnost