Select Page

ZDRAVA ŠOLA

Slovenska mreža zdravih šol

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše. Link: https://nijz.si/programi/slovenska-mreza-zdravih-sol/

 Predstavitev slovenske mreže Zdravih šol

Osnovna šola Žužemberk, se je s septembrom 2023 priključila mreži Zdravih šol, ki jo vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Bistveno je, da šola vključi promocijo zdravja v vse vidike vsakdanjega življenja, tako v učni načrt kot skriti učni načrt. Vse šole, ki smo vključene v to mrežo smo se zavezale, da bomo spodbujale uresničevanje naslednjih ciljev:
1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.
3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje.
8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev in učiteljev.
9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.

Več informacij na uradni spretni strani: https://www.nijz.si/sl/slovenska-mreza-zdravih-sol

Rdeča nit za šolsko leto 2023/24

V okviru Zdravih šol so za šolsko leto 2023/24 izbrali: “Lepa beseda lepe odnose najde“.

Rdeča nit je tako namenjena spodbujanju dobrih medsebojnih odnosov med učenci, učitelji, starši in vsemi, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu, (s)pobudami za zmanjševanje vseh vrst nasilja in predvsem različnim dejavnostim, ki pripomorejo k dobremu duševnemu zdravju.

Tim Zdrave šole

Koordinatorka na OŠ Žužemberk: Nina Kocjančič

Člani: Tanja Zupančič, Klara Legan, Lucija Selan, Tanja Fabjančič in Darja Sedaj.

Klub zdravošolcev: učenci 3. in 4. razreda, ki so vključeni v predmet Klub zdravošolcev (Rap)

(Skupno 47 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost