Select Page

PODRUŽNIČNA ŠOLA AJDOVEC

narava 106.jpg 1

 

KJE IN KDO SMO

 Podružnična šola Ajdovec  se nahaja na Ajdovški planoti v vasi Dolnji Ajdovec. Do nje  vodi asfaltirana cesta, ki  se na Dvoru odcepi od glavne ceste Žužemberk-Novo mesto. Sicer pa  Ajdovška  planota leži ob vzhodnem obrobju Suhe krajine na levem  bregu reke Krke v občini Žužemberk in jo sestavlja devet vasi: Gornji in Dolnji Ajdovec, Mali Lipovec, Srednji Lipovec, Veliki Lipovec, Brezova Reber, Sela, Boršt in Podlipa. Je kraška planota brez talnih vodnih virov. Na žalost, zato vasi na njej še danes nimajo  vodovoda. Planota leži na nadmorski višini od 300 do 500 metrov. Na prisojnih  pobočjih vzpetin Borštno bukovje, Lačen  grič in Hrib pa se je razvilo vinogradništvo. Veliko je vikend hišic, kjer so si  ljudje  uredili začasno zatočišče s prelepim pogledom  vse do  Julijskih  in Kamniško Savinjskih Alp. Prebivalci se ukvarjajo s poljedelstvom in  živinorejo. V zadnjem času se je precej razvilo pašništvo.  Od  meseca aprila  do  novembra  je zunaj kar precej goveje živine in drobnice. Manjkajo samo še pastirske koče pa bilo  kot na  Veliki Planini. Vendar   te dejavnosti so le redki osnovni vir preživljanja, največkrat so samo dopolnilne dejavnosti ob redni zaposlitvi  v različnih krajih tudi izven matične občine (Novo mesto, Trebnje). Nekaj je tudi samostojnih obrtnikov, katerih dejavnost je povezana  z lesom (I- LES , MID, žagarstvo in tesarstvo Novinec).V Ajdovcu, kjer se nahaja šola, je lepa za ogled in zanimiva na novo zgrajena (1990)  cerkev sv. Trojice, gasilski dom s trgovino in gostilno ter dva  obrata z lesno industrijo. Je tudi kar nekaj lepih točk za sprehode in izlete v naravi (dom na  Frati).  Ponosni smo na novo obnovljeni vaški vodnjak v Dolnjem Ajdovcu in  Gnidovčevo spominsko sobo, ki se nahaja v župnišču na Selih pri Borštu. V lanskem šolskem letu pa smo skupaj z Zavodom za gozdove pripravili gozdno učno pot Ajdovček.

O ŠOLI DANES

MATIČNA ŠOLA: OŠ ŽUŽEMBERK

NASLOV: Osnovna šola Žužemberk, podružnica Ajdovec, Dolnji Ajdovec 15, 8361 Dvor

TELEFON: 07-30- 88 -447

Vodja podružnice: ga. Milena Legan

Elektronski naslov: psajdovec@gmail.com

Šola na Ajdovcu je podružnična in spada k osnovni šoli Žužemberk. Zaradi majhnega števila otrok je pouk že vrsto let kombiniran. V  letošnjem šolskem letu 2014/15 ima 16 učencev. Pouk se začne ob 7.30 uri in traja do 12.45 ure. Kar 11 učencev je vozačev, zato je zanje organizirano dežurstvo. Devet učencev pa vsakodnevno obiskuje podaljšano bivanje na PŠ Dvor.

Na šoli poučujemo:

– ga. Milena Legan, razredničarka 1. in 2. razreda, vodja podružnice,
– ga. Irena Prodanić, razredničarka 3., 4. razreda
– ga. Helena Smrke, učiteljica za računalništvo,
– ga. Sanja Strojin, učiteljica angleškega jezika,
– gdč. Katja Avsenik, vodi pevski zbor,

Poleg teh učiteljic sta na šoli še čistilka in razdeljevalka hrane ga. Jožica Longar in hišnik g. Branko Gašperšič.

Učenci imajo poleg pouka različne interesne dejavnosti ( računalništvo, pevski zbor, krožek angleščine, pravljično- dramski krožek, angleške urice, prometni krožek) ter sodelujejo na različnih   tekmovanjih in natečajih. Pripravljamo razne razstave in prireditve za starše. Občasno povabimo tudi zunanje sodelavce, ki nam radi popestrijo pouk.

Na šoli je muzejska vitrina starih predmetov, ki so jih z zbiralno akcijo prispevali krajani. V zadnjih  desetih letih je šola dobila centralno kurjavo, obnovljene sanitarije in jedilnico ter učilnico  za športno vzgojo, obnovljeno zunanjo fasado, prenovljen parket. Kot zadnja pridobitev pa so nova okna v spodnjem nadstropju. V letošnjem šolskem letu šolo krasi prenovljena streha in obnovljena zbornica.

Ob šoli je asfaltno igrišče z dvema košema za košarko, peskovnikom, gugalnicami in mrežo za odbojko. Pri ureditvi  igrišča  so veliko pomagali starši in krajani.  Za urejeno  šolo in njeno okolico skozi vse šolsko leto skrbijo  poleg hišnika in snažilke tudi učenci sami. Prosimo  tudi popoldanske uporabnike igrišča, da lepo skrbijo zanj. Za boljšo varnost pred vhodom v šolo skrbi nova zaščitna ograja. V šolskem letu 2009/2010 pa smo s pomočjo sloge in zavzetosti dobrih ljudi postavili ob šoli leseno hišico z imenom Ajdovška uta.

KRATEK POGLED NAZAJ

Ajdovec je dobil šolsko poslopje  leta 1875. Sezidano  je bilo na mestu, kjer je do leta 1874 stala mežnarija, to je ob današnji Resarjevi hiši. Šola je bila enorazrednica. Vse učence je poučeval en učitelj.  Septembra 1920 je bila šola razširjena v dvorazrednico. Pomladi leta 1934 je bila šola razširjena v  trirazrednico. Vaščani so leta 1939 zgradili prosvetni dom. Med drugo svetovno vojno je bila šola porušena  in uničeni so bili mnogi dragoceni podatki. Ohranila se je šolska kronika, ki se piše  od leta 1920 naprej. Po vojni   je vlada nacionalizirala prosvetni dom  in  v njem 16. novembra 1947 odprla novo šolo. Pouk je potekal v štirih oddelkih, ki so bili samostojni in različno kombinirani. Po šol. letu 1956/57 je bilo na OŠ Ajdovec vseh osem razredov. Ker so bili učenci višjih razredov prikrajšani za predmetni pouk, se je šola leta 1964 priključila OŠ Žužemberk in tako postala njena podružnica vse do današnjih dni.

 

(Skupno 81 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost