Select Page

Spoštovani starši.

Iztekajo se počitniški dnevi in na pragu je novo šol. leto 2020/21. Prvi šolski dan je za učence, starše in učitelje vedno nekaj posebnega. Še posebej pomemben je za prvošolce, ki prvič prestopajo šolski prag. Dobra priprava je pomembna za uspešen začetek, zato vam pošiljamo obvestila za nemoten začetek šolskega leta, podkrepljena v znamenju preventivnih ukrepov koronavirusa.

 1. Zaradi nevarnosti okužbe s koronavirusom bo pouk pričel teči enako kot ob zaključku šolskega leta:
  1. pouk bo tudi na predmetni stopnji potekal v matičnih učilnicah,
  2. učenci bodo razdeljeni v manjše učne skupine, kjer je to potrebno,
  3. gibanje po šoli bo potekalo po označenih poteh.
 2. Pomembno je, da imajo učenci prvi šolski dan pri sebi izpolnjeno Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo.
 3. Pred vstopom v šolo si morajo učenci razkužiti roke in nadeti obrazno masko, ki jo prinesejo s seboj. Maska je obvezna za učence od 6. do 9. r. vedno, kadar se gibljejo po skupnih prostorih (hodnikih, WC) ter kadar ni možno zagotavljati zadostne medosebne razdalje (1,5 m do 2 m). Učenci istega oddelka znotraj matičnega razreda ne rabijo nositi obraznih mask.
 4. Učenci bodo prejeli učbenike v matični učilnici prvi šolski dan. Poskrbijo naj, da bodo naslednji dan vsi učbeniki in zvezki zaviti, podpisani in da v torbi ne bodo manjkale šolske potrebščine.
 5. Šolskih potrebščin si med seboj ne smejo izposojati.
 6. Torbo in šolske pripomočke nosijo domov in skrbijo za redno opravljanje domačih šolskih obveznosti.
 7. Prvi šolski dan se bo začel v torek, 1. 9. 2020. Na matični šoli bo za učence od 2. do 9. r. potekal pouk od 7.30 do 11.50. Ob 12.00 bo organiziran prevoz domov po ustaljenih progah. Sprejem prvošolcev bo potekal pred spodnjim vhodom matične šole ob 8.00. Druženje bo prvi dan potekalo do 11.00. Učence 1. r. pripeljete in odpeljete starši. Petošolce bodo dežurni učitelji usmerjali v avlo šole, kjer jih bodo sprejele ravnateljica in razredničarki. Na podružničnih šolah bo za učence od 2. do 4. r. pouk potekal od 7.30 do 11.50, za prvošolce od 8.00 do 11.00. Prvošolce pripeljete in odpeljete starši.
 8. Učenci prinesejo prvi dan torbo, mapo, sobne copate, beležko in pisalo. Organizirana bo malica. JV, PB in kosila se bodo začela v sredo, 2. 9. 2020.
 9. Naslednje dni bo v centralni šoli in PŠ Dvor za učence 1. r. organizirano JV od 6.00 do 8.00, v PŠ Ajdovec pa od 6.15 do 8.00. Za vse ostale učence, ki bodo prihajali s šolskim prevozom, bo od prihoda v šolo do pričetka pouka organiziran nadzor dežurnih učiteljev, učenci pešci pa naj prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka.
 10. Na prevozih je potrebna uporaba mask za vse učence, razkuževanje rok pred vstopom in dosledno upoštevanje navodil voznika. Priporoča se uporaba domačih pralnih mask, ki se jih redno pere in menja.
 11. Prevozi zjutraj:
 • ODHOD: 6.40 iz Stavče vasi; Stavča vas – Lašče – Jama – Dol. Kot – Gor. Kot – PŠ Dvor – OŠ Žbk.
 • ODHOD: 6.40 iz Malega Lipovca; Mali Lipovec – Sr. Lipovec – Boršt – Vel. Lipovec – Brezova Reber – PŠ Ajdovec – Boršt – Sr. Lipovec – Mali Lipovec – Sadinja vas – OŠ Žbk.
 • ODHOD: 6.40 iz Poljan; Poljane – Drašča vas – Klečet – Šmihel – Dešeča vas – Poljane – Vrhovo – D. Križ – G. Križ, Vrh – Prapreče – OŠ Žbk.
 • ODHOD: 7.15 iz Zalisca; Zalisec – Reber – OŠ Žbk.
 • ODHOD: 6.40 iz Plešivice; Plešivica – Gradenc – Veliko Lipje – Budganja vas – OŠ Žbk.
 • ODHOD: 6.25 iz Podlipe; Podlipa – PŠ Ajdovec.
 • ODHOD: 6.40 z Vinkovega Vrha; Vinkov vrh – PŠ Dvor – OŠ Žbk.
 • ODHOD: 7.05 iz Trebče vasi; Trebča vas – Sadinja vas – Mačkovec – PŠ Dvor – (7.15) Podgozd – PŠ Dvor – OŠ Žbk.
 1. Prevozi po pouku: 1. šol. dan ob 12.00 iz Žužemberka (vse proge), od 3. septembra dalje pa po naknadno objavljenem razporedu (bistvenih razlik ne bo).

Naj v družinskem krogu poteka spodbujajoč pogovor o novih začetkih. Pomembno je redno opravljanje domačih nalog, sprotno učenje, skrb za urejenost šolskih potrebščin in razvijanje prijateljskih odnosov med sošolci. Pogovorite se z otrokom tudi o prometni varnosti. Kjer je mogoče, naj učenci pešci uporabljajo odseke varnejših poti in naj bodo pri hoji pozorni na dogajanje v prometu. Predvsem zaradi varnosti je potreben red in mir tudi v sredstvih javnega prevoza.Za uspešen napredek otroka je pomembno dobro medsebojno sodelovanje staršev in učiteljev. Skupaj bomo lažje in hitreje reševali morebitne težave in se veselili uspehov posameznikov. Naj bo sodelovanja v polni meri.

Želiva vam prijetne preostale počitniške dni in uspešno leto 2020/21.

Ravnateljica v odhodu:                                                               V. d. ravnatelja:

Mira Kovač, prof. l. r.                                                                 Mija Penca Vehovec, prof. l. r.

Prilogi:

Izjava-staršev-pred-prihodom-otroka-v-šolo

Obvestilo NIJZ pred začetkom šolskega leta za starše

 

(Skupno 228 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost