Select Page

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA (SŠS)
in dodaten tedenski obrok sadja (DOS)

Šolsko leto 2014/2015

sadje

»Vaša hrana naj bo zdravilo in zdravilo naj bo vaša hrana.«
– Hipokratov rek –

Shema šolskega sadja in zelenjave (SŠS) je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave, katerega namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in s tem poskusiti omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni, mi pa želimo, da naši otroci odrastejo v zdrave odrasle, ki upoštevajo smernice zdrave prehrane in skrbi zase!
Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je SŠS eden od ukrepov, s katerim bi lahko dolgoročno pripomogli k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je EU državam članicam namenila finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave v osnovnih šolah.
Naša šola tudi to leto sodeluje v projektu, saj želimo učencem čim večkrat ponuditi sadje in zelenjavo, ter jih tudi na ta način navajati na pomen sadja in zelenjave za zdravje.

V projektu smo se vključili, saj želimo:

– Navajati učence na redno uživanje sadja in zelenjave
– Spoznavati načela zdrave prehrane
– Spoznavati pomen sadja in zelenjave za zdravje
– Se znati pripraviti na uživanje (pomen umivanja rok in živil)
– Poudarjati pomen kulturnega prehranjevanja
– Razvijati odnos do ravnanja z ostanki hrane
– Ločeno zbirati odpadke in udejanjati načela ekološke ozaveščenosti
– Poskrbeti za pravično delitev dobrin
in seveda
– Poskrbeti za prijetno druženje razredničark z učenci in učenkami.

I. Nekatere izmed načrtovanih izobraževalnih in promocijskih dejavnosti:

– Vsi razredi: Tematika razrednih ur – Uživanje sadja in zelenjave je zdravo.
Praznovanje rojstnih dni učencev s sadjem.
– 1.- 5. razred: Delavnica- Priprava sadno-zelenjavnega obroka
– 1. in 2. razred: Naravoslovni dan – Obisk v sadovnjaku, spoznavanje sadnih proizvodov.

II. Medpredmetne povezave:
– likovna umetnost: risanje tihožitja
– likovno snovanje: risanje promocijskega plakata
– biologija, naravoslovje: učna ura na temo zdrave prehrane
– angleški jezik: učna ura na temo zdrave prehrane.

III. Vključevanje pridelovalcev v dejavnosti na šoli:sadje1
– ogled sadovnjaka za učence 1. in 2. razreda
– ogled sušilnice sadja za učence 3. in 4. razreda
– obisk sadjarja na šoli
– uživanje jabolk od domačega pridelovalca …

Na voljo je spletna stran o Shemi šolskega sadja http://www.shemasolskegasadja.si. Namenjena je obveščanju javnosti o EU Shemi šolskega sadja. Uporabna je za šole, otroke, starše in dobavitelje sadja ter zelenjave.
Za tiste starše, učence in učitelje, ki bi o zdravi prehrani radi vedeli kaj več, je Evropska komisija pripravila spletno stran http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch, na kateri na zanimiv način ponuja mnogo informacij o zdravi prehrani in zdravem načinu življenja nasploh (kvizi, lov za skritim zakladom, stripi, nasveti za starše …). Spletna stran je tudi v slovenščini.
Naša želja je, da se na šoli čim bolj povežemo z lokalnimi pridelovalci sadja in zelenjave.
Sadje in zelenjavo bomo učencem od 5. do 9. razreda delili enkrat na teden, in sicer vsak ponedeljek, 6. šolsko uro, v času razredne ure. Učenci od 1. do 4. razreda bodo sadje dobili v času rekreativnega odmora.
Želimo vam obilo sadno-zelenjavnih užitkov!

 

(Skupno 18 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost