Select Page

ŠOLSKA SHEMA

sadje1

ŠOLSKA SHEMA je ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Je eden od ukrepov za izboljšanje prehranskih navad otrok in je del Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025.

Ideja za ukrep se je zasnovala že leta 2008, ko je Svet EU s podporo Evropskega parlamenta potrdil uredbo o izvajanju ukrepa, s šolskim letom 2009/10 pa je bil ukrep že integriran v šolsko okolje. Prvotno se je ukrep imenoval Shema šolskega sadja, ki se je leta 2013 preimenoval v Shemo šolskega sadja in zelenjave. S šolskim letom 2017/2018 je Shemo šolskega sadja n zelenjave zamenjal nov ukrep: Šolska shema.

V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti.

Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na ‘šolsko sadje in zelenjavo’ ter ‘šolsko mleko’, večinski delež financiranja pa se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije.

 

V ukrep smo se vključili, ker želimo:

 • zagotoviti podporo k uravnoteženi prehrani otrok in mladostnikov;
 • prispevati k ustreznemu dnevnemu vnosu sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih;
 • ozaveščati otroke glede sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v povezavi s kmetijstvom, zdravimi prehranjevalnimi navadami, lokalnimi prehranskimi verigami, ekološkim kmetovanjem, trajnostno pridelavo in preprečevanjem zavržkov hrane in posledično ohranjanjem narave;
 • informirati učence in učitelje o postopkih pridelave in predelave živil, predvsem sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov.

 

Spremljevalne izobraževalne dejavnosti, ki se bodo izvajale na naši šoli:

 • izdelava plakatov, panojev, razstav risb ipd. na temo sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov,
 • predstavitev posamezne vrste sadja, zelenjave ali mleka in mlečnega izdelka z vidika pomena za zdravje tako, da vsak učitelj pri razredni uri prebere kratko predstavitev, nato pa se razdeli šolsko shemo,
 • ozaveščanje učencev o pomenu uživanja sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov,
 • vključevanje vsebin sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v medpredmetno povezovanje (npr. biologija, gospodinjstvo, likovna umetnost,…),
 • delavnice na temo priprave jedi iz sadja in zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov ter ostalih kmetijskih proizvodov;
 • vključevanje tem o pridelovanju in predelovanju hrane, prehranjevanju ter s tem povezanim ravnanjem z okoljem v dneve dejavnosti,
 • ogledi kmetije in sadnih nasadov,
 • ogledi mlekarn, sirarn, živilskih tržnic ipd.;
 • šolski vrt in visoka greda,
 • predstavitev šolske sheme staršem in učiteljem,
 • informacije o šolski shemi na spletni strani šole.

 

NAČRT IZVEDBE SHEME ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE

 • Sadje in zelenjavo bomo delili enkrat na teden, dokler ne izkoristimo sredstev.
 • Sadež oz. plod ali mleko in mlečni izdelek bodo učenci zaužili vsak torek pri razredni uri.
 • Sadje in zelenjavo bodo pripravile kuharice v posode, nato jih bodo učenci odnesli v razrede, učitelji pa razdelili.
 • Mleko n mlečne izdelke bodo pripravile kuharice in jih bodo učenci zaužili v jedilnici, v spremstvu učiteljev.
 • Pogosteje se bodo razdeljevale različne vrste sadja n zelenjave, mleko in mlečni izdelki pa le občasno.
 • Največkrat bomo ponudili jabolka, hruške, kaki, češnje, grozdje, mandarine, korenje in redkvico. Ponudili bomo tudi suho sadje sadnih vrst jabolk, hrušk, sliv. Občasno bomo ponudili tudi orehova jedrca in lešnike.

 

Več informacij o šolski shem najdete na naslednjih spletnih povezavah:

 

Organizatorka prehrane: Nina Kocjančič prof.

 

(Skupno 240 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost