Select Page

BRALNI PROJEKTI

BRALNI PROJEKTI V KNJIŽNICI:

  • MEDGENERACIJSKO BRANJE:

Projekt poteka pod okriljem društva Bralna značka. Projekt spodbuja branje pri učiteljih in učencih ter goji vez med starejšo in mlajšo generacijo. Projekt bo potekal v obliki druženja ob branju mlajših in starejših (npr. bralne čajanke, starejši učenec bere mlajšemu). V šolskem letu bo organiziranih pet srečanj, kjer se bomo o prebranih knjigah pogovarjali – bralna urica oziroma bralna čajanka. Projekt poteka od oktobra do aprila.

  • BRALNA ZNAČKA ZA UČITELJE IN STARŠE:

Nadaljevali bomo z bralno značko za učitelje in starše. Oblikovana bo zgibanka, kamor bodo starši in učitelji vpisali vtise o prebrani knjigi. S tem bomo spodbujali branje pri odraslih, ki so zgled za branje otrokom. Konec šolskega leta bodo prejeli priznanje in vabilo za udeležbo na podelitvi priznanj za bralno značko.

  • RASTEM S KNJIGO – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu:

Projekt poteka pod okriljem JAKRS in Ministrstva za šolstvo, v sodelovanju s splošnimi knjižnicami. S sedmošolci bomo izvedli dan dejavnosti. V juniju 2023 si bodo učenci ogledali Knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu, ob tem bodo za darilo prejeli knjigo, ki bo izbrana v okviru projekta (JAKRS). Uradni začetek projekta bo v novembru 2022.

  • UGANKA ZA RADOVEDNEŽE:

Uganko za radovedneže bom pripravljala v sodelovanju s timom za nadarjene. Uganke se bodo navezovale na aktualne dogodke ter bodo spodbujale raziskovanje, logično mišljenje, ustvarjalnost … Učenci bodo uganke reševali v knjižnici, rešitve odlagali v za to namenjeno škatlo. Za vsako uganko bomo izžrebali nagrajenca, ki bo nagrajen s simbolično nagrado.

 

  • MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC (oktober 2022):

V okviru mednarodnega meseca šolskih knjižnic bom z razstavo poudarila pomen šolskih knjižnic in branja. Z učenci bomo sodelovali v izmenjavi knjižnih kazalk.

  • NOČ KNJIGE 2023 (april 2023):

V aprilu 2023 se bomo pridružili mednarodnemu projektu in obeležili dan svetovne mladinske književnosti. Za učence bom pripravila noč v knjižnici, v sodelovanju z aktivom za Kulturno-umetnostno vzgojo. Pripravljene bodo delavnice za učence. Po delavnicah (ob zaključku večera) bomo z učenci brali ob svečah. Poskrbeli bomo tudi za večerjo. Dogodek bo izveden za učence zlate bralce, člane gledališke krožka in mlade knjižničarje.

  • SVET PRAVLJIC (interesna dejavnost v okviru knjižnice):

Učenci bodo pri dejavnosti prihajali v knjižnico, kjer bodo prisluhnili pravljici. Učence bom pred poslušanjem pravljice motivirala s knjižnimi ugankami in pogovorom. Po končani pravljici bomo zgodbo obnovili. Sledilo bo ustvarjanje. Učenci bodo pravljico ilustrirali ali ustvarjali iz papirja oz. drugih materialov. Na pravljično ustvarjalnico bomo povabili tzdu učenko/učenca iz višjega razreda, ki bo sodeloval/sodelovala pri izvedbi dejavnosti. Dejavnost bo potekala celo šolsko leto za učence 1. razreda (petek) in učence 2. razreda (četrtek).

  • MLADI KNJIŽNIČAR:

Učenci bodo spoznavali delo knjižničarja in skrbeli za urejenost knjižnice. Sodelovali bodo v projektih knjižnice. V oktobru bodo izdelali knjižne kazalke, v decembru bomo izvedli božično čajanko, v  aprilu pa praznovali mesec knjige. Pripravljali bomo razstave o aktualnih dogodkih. Ker je knjižnica srce šole in zakladnica znanja, bomo sodelovali pri natečajih, razvijali informacijske spretnosti, iskali informacije in skrbeli za promocijo branja in znanja. Sodelovali bomo v eTwinning projektu.

(Skupno 449 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost