Select Page

BRALNI PROJEKTI

Mednarodni projekt Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice se je začel v letu 2013 med hrvaško in slovensko osnovno šolo. Ideja za projekt je nastala na 25. Proljetni školi školskih knjižničara. Učenci v času trajanja projekta berejo prevode hrvaških in slovenskih mladinskih pisateljev. Berejo lahko drug drugemu na glas, v razredu ali knjižnici skupaj z učiteljico/učiteljem razrednega ali predmetnega pouka ali knjižničarko/knjižničarjem. Bralne dejavnosti potekajo v skladu z učnim načrtom (medpredmetne povezave). Ob koncu projekta izmenično ena od šol pripravi srečanje, kjer učenci drug drugemu predstavijo prebrano književno delo, se družijo ter spoznajo šolo in kraj.

CILJI PROJEKTA:

Promocija branja, spoznavanje književnosti, jezika in kulture Republike Hrvaške, promocija slovenske mladinske književnosti, jezika in kulture. Interpretacija književnega dela in izmenjava bralnih izkušenj z vrstniki iz sosednje države.

DOSEŽKI: 

Učenci spoznajo predlagano mladinsko literarno besedilo in njegovega avtorja.

Razvijajo zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književnih besedil.

Razvijajo zmožnost poustvarjanja ob umetnostnem besedilu.

Razvijajo veščino izražanega branja, branja z razumevanjem in povezave  z vsakdanjim življenjem.

Bogatijo svoj besednjak, spoznavajo arhaizme.

Učijo se prezentacijskih veščin.

Razvijajo navado pogovora o prebranem književnem delu, izmenjujejo vtise, izkušnje, doživetja in stališča.

Širijo pozitivno sliko o šolski knjižnici.

Spoznavajo kulturo, kraje in ljudi sosednje države.

Navezujejo trajne stike s sovrstniki iz druge države.

 

POTEK PROJEKTA NA NAŠI ŠOLI:

Mentorici: Jana Mrvar

Partnerska šola: OŠ Marije Jurić Zagorke (Zagreb)

OSTALI PROJEKTI:

– MEDGENERACIJSKO BRANJE (https://www.jakrs.si/bralna-kultura/sodelovanje/medgeneracijsko-branje/

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije osnovalo projekt »Medgeneracijsko branje mladinskih knjig«, katerega namen je povezati skupine mladih bralcev iz srednjih šol, morda pa tudi osnovnošolcev 3. triletja, in odrasle bralce v istem kraju (v isti splošni knjižnici, na isti šoli ipd.).

Povabljeni so mentorji bralnih krožkov mladih bralcev, mentorji bralnih krožkov odraslih/starejših bralcev, knjižničarji in koordinatorji branja (za bralno značko). Nekaj naslovov je posredoval Andragoški center.

Osrednji cilji projekta so:

  • spodbujati medgeneracijsko branje literature (evropski trend),
  • promovirati kakovostno slovensko mladinsko literaturo iz zbirk »Zlata bralka, zlati bralec« in »Rastem s knjigo«, predvsem t. i. »over-cross« besedila,
  • senzibilizirati obe starostni skupini bralcev za teme in probleme, ki jih obravnavajo ta literarna dela, jih primerjati s podobnimi besedili … izmenjevati mnenja o literaturi, tudi s pomočjo osebnih izkušenj, obujanj spominov … stkati medgeneracijsko izmenjavo in povezovanje!

Vodja projekta je mag. Tilka Jamnik, ki je pripravila tudi poročilo o tem medgeneracijskem projektu.

Koordinatorica projekta na šoli: Tinka Fric Kočjaž

RASTEM S KNJIGO

Je nacionalen projekt, s katerim se spodbuja bralna kultura pri mladih. Njegovo geslo je:»izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«.  Izvajajo ga  Javna agencija za knjigo RS, Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Združenje splošnih knjižnic, ob podpori Zavoda za šolstvo RS, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in Društva slovenskih pisateljev ter v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in zamejskimi osnovnimi šolami. Letos  poteka že petič.

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo OŠ« so:

– spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature;

– promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja;
– spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic;
– motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

V okviru projekta sedmošolci obiščejo nam najbližjo splošno knjižnico, to je Knjižnica Mirana Jarca, kjer jim knjižničarka predstavi novosti v mladinskem leposlovju, učenci pa si ogledajo tudi samo knjižnico. Vsak učenec prejme v dar knjigo.

Koordinatorica projekta: Tinka Fric Kočjaž

BRALNICE POD SLAMNIKOM 

Mladinski literarni festival, ki poteka v sodelovanju s Knjižnico Domžale, Knjižnico Mirana Jarca in založbo MIŠ. S festivalom se povezujejo in nadgrajujejo prizadevanja za motiviranje za branje in dejavnike na področju promocije branja. Več o festivalu najdete na poevzavi: http://www.bralnice.si/festival/

Vodja in koordinatorica projekta: Tinka Fric Kočjaž

  • NOČ KNJIGE 2022 (april 2022):

V aprilu 2022 se bomo pridružili mednarodnemu projektu in obeležili dan svetovne mladinske književnosti. Za učence bo pripravljen večer v knjižnici (bralno druženje, ustvarjalne delavnice).

Koordinatorica: Tinka Fric Kočjaž

NACIONALNA IZMENJAVA KNJIŽNIH KAZALK 

Oktober je mednarodni mesec šolskih knjižnic. V tem mesecu bo poudarjena vloga in naloge šolske knjižnice – razstava.  Z učenci bomo sodelovali v izmenjavi nacionalnih knjižnih kazalk, ki poteka pod okriljem ZBDS Slovenije.

Mentorica: Tinka Fric Kočjaž

 

(Skupno 304 obiskov, današnjih obiskov 1)