Select Page

E-UČENJE

Uporabni naslovi za učitelje,  starše in učence

http://www.ego4u.com/ – učenje angleščine (na levi pod Cram Up)

http://www.najdi.si/slovarji – spletni slovarji

http://www.passwort-deutsch.de/lernen/index.htm – učenje nemščine

http://www.mojaizbira.si/ – Poklicni kažipot za poklicno in strokovno izobraževanje

https://apl.ess.gov.si/ePortal/ – eSvetovanje, spletna svetovalnica pri izboru poklicne poti in iskanju zaposlitve, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

http://www.preseren.net/slo/default.asp – O Francetu Prešernu

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/015_preseren/utrjevanje/france_preseren.html – utrdite znanje o Francetu Prešernu

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/000_mapa/projekt.html – e-gradiva za slovenščino 8. razred

http://sers.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/index.html – navodila za spletne jezike

http://www.englisch-hilfen.de/en/ – učenje angleščine

http://www.ucitelj.info – računalniški programi za učenje predmetov v 7., 8. in 9. r.

http://www.e-um.si/index.php – interaktivno učenje matematike

http://www.piflar.com/ucilnica.aspx – spletna učilnica programov Office 2003

http://www.zmaga.com/index.php – spletna učilnica programov Office, Macromedia, Nero, Skype, …

http://www.zrss.si – Zavod Republike Slovenije za šolstvo

http://www.mss.gov.si/ – Ministrstvo za šolstvo in šport

http://www.csod.si/index.htm – Center šolskih in obšolskih dejavnosti

http://otroci.org – popestritev, zabava in učenje za otroke

http://www.zupca.net – naloge iz SLO, MAT, SPO: Čarovnica Avša, abeceda, poštevanka, …

http://www2.arnes.si/~mlavri17/OPB1OSSG/ – Kako doma izdelati instrument?

http://www.antus.si – ustvarjalne ideje za LVZ

http://www.bralnaznacka.com – vse o bralni znački

http://www.piflar.com/default.aspx – spletno učenje, e-izobraževanje, video namigi

http://icarus.dzs.si/ – izobraževalni portal Vedež

http://www.clipart.com -rabite sličice oz. izrezke

http://cobiss.si/ – Virtualna knjižnica Slovenije

http://ro.zrsss.si/ – računalniško opismenjevanje (obljubljajo prenovo)

http://www.sigov.si/slovar.html – prosto dostopni slovarji na internetu

http://www.devetletka.net/ – Rokusova stran za učitelje

http://www.kiberpipa.org/~prevajanje/ – prosta grafična orodja v slovenščini (GIMP, Inkscape, NVU, Blender, Scribus)

http://www2.arnes.si/~abanko/vodnik/ – Vodnik za štoparje skozi fotografijo in PhotoFiltre

http://www.digifot.com/digifot_slo/photofiltre.htm – program PhotoFiltre za obdelavo digitalnih fotografij

http://picasa.google.com/download/index.html – hiter pregled fotografij, še hitreje izdelana spletna stran

http://www.artrage.com/artragedown.html – program za risanje

http://earth.google.com/ – poišči svoj dom s satelitom

http://zaversnik.fmf.uni-lj.si/gradiva/html/ – mala šola HTML-ja in JavaScripta

http://haka.fmf.uni-lj.si/pra-racunalnistvo-1/lekcija01/index.html – Prvi koraki v programskem jeziku Java

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/www375/2005_6/PrJ/prj.htm – če kdo želi programirati v Javi

http://www.javascript.com/ – JavaScript kode

http://www.w3schools.com/js/ – vodič po JavaScriptu

1. ZGODOVINA MATEMATIKE:

http://sl.wikipedia.org/wiki/Matematika

2. GEOMETRIJSKA TELESA:
http://www2.arnes.si/~osljtrb1s/
http://www.harcourtschool.com/elab/act_8_27.htmlvolumen piramide

3.  PODOBNI TRIKOTNIKI:

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/1998/dira/Dominika/podobni1.htm

4.  PRAŠTEVILA:
http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2000/dira/Jana/prastevila.html

http://www.faust.fr.bw.schule.de/mhb/eratosiv.htm

5.  LINEARNA FUNKCIJA:
http://www.gimptuj.net/mobid/mod/mo/tests.html  – http://www.univie.ac.at/future.media/moe/onlinewerkzeuge.html

http://scp.s-scptuj.mb.edus.si/~zoli/projekt/LINEARNA.html
http://www.geocities.com/blazrebolj/iskra.htm- vaje SŠ

6. TRIKOTNIK:
http://www.zum.de/ma/fendt/md/md.htm

7. OSNOVNI GEOMETRIJSKI ELEMENTI:
http://ro.zrsss.si/borut/geo8/
http://www2.arnes.si/%7Emstane/sim_dalj.html – sim. daljice
http://www.gimptuj.net/mobid/geonet/navodila/navodila/navodilamobid_04.htmlGEONET

8. PITAGOROV IZREK:
http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/dira/praprotnik/pit_izr.html http://ro.zrsss.si/projekti/pitagora/sld001.htm

http://www.o-tozagorje.tb.edus.si/_ucitelji/ucitelji/nermin/poli/Pitagora.html

9. RACIONALNA ŠTEVILA:
http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2000/dira/izidor/htm_page/menju.htm

http://www2.arnes.si/~osngso3s/racion_stc.htm

http://www2.arnes.si/~osngso3s/virtual_m_nalo.htm – mešane naloge za vse razrede

10 NARAVNA ŠTEVILA, VEČKRATNIKI IN DELITELJI:
http://freeweb.siol.net/gfranja/izpit/welcome.html

11. KROG: :

http://www.skavt.net/~dkozoder/krog/krog.htm

Malo mešano:

pretvarjanje merskih enot – http://www2.arnes.si/~sspsfran/enote/

animirana geometrija: – http://ro.zrsss.si/borut/geo8/

Leni Plešnik pitagora: http://ro.zrsss.si/projekti/pitagora/sld001.htm

tabela praštevil: http://sl.wikipedia.org/wiki/Tabela_prafaktorjev_%C5%A1tevil

racional št test- http://www2.arnes.si/~osngso3s/racion_stc.htm

računske operacije- rac štev- http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2000/dira/izidor/htm_page/menju.htm

programi – os vrtca naprej: http://www.aaamath.com/

naloge pri matematiki: ttp://www2.arnes.si/~osngso3s/virtual_m_nalo.htm

(izrazi)pitagora http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/dira/praprotnik/pit_izr.html

polovica Pitag: http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/dela/netbook/pitagora/pitagora.htm

zapis- pitag:
http://www.o-tozagorje.tb.edus.si/_ucitelji/ucitelji/nermin/poli/Pitagora.html

pitag – slika izreka: http://vlado.fmf.uni-lj.si/vlado/mm/ura/pythanim.gif

linearna funkcija- k in n http://www.univie.ac.at/future.media/moe/onlinewerkzeuge.html

Naravna števila: http://freeweb.siol.net/gfranja/izpit/welcome.html

Podobni trikotniki;
http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/1998/dira/Dominika/podobni1.htm

Aplet za risanje lin fun- http://scp.s-scptuj.mb.edus.si/~zoli/projekt/prime/prime.html

http://scp.s-scptuj.mb.edus.si/~zoli/projekt/LINEARNA.html

geometrija – telesa: http://www2.arnes.si/~osljtrb1s/

zg- mat :http://sl.wikipedia.org/wiki/Matematika

krog- slika: http://www.skavt.net/~dkozoder/krog/krog.htm

eratosten: http://www.faust.fr.bw.schule.de/mhb/eratosiv.htm

prast- def: http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2000/dira/Jana/prastevila.html

apleti iz GEOM: http://www.zum.de/ma/fendt/md/md.htm
sim- kota – koordinata -NEM geom: http://www.zum.de/ma/fendt/md/md.htm

matematika: http://sl.wikipedia.org/wiki/Matematikahttp://www.educa.fmf.uni-lj.si/mathshw/kazalo.htm

Poskusni programi MATMAT – Motivacija:  http://www2.arnes.si/~skunci1/
http://www2.arnes.si/%7Emstane/index_okvirji.html – ravninska geometrija

MNOŽICE ŠTEVIL: http://ro.zrsss.si/borut/osdrfp/1pognal/01pog.htm

KOCKA IN KVADERhttp://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/di/Penca/dva/index.htm

-digonale večkotnika VEČKOTNIKI) http://www.winload.de/download/1500/Algebrax-4.01.html

– ulomki- računske operacije http://www.cut-the-knot.org/games.shtml

– matematične igre http://www.educa.fmf.uni-lj.si/mathshw/kazalo.htm

– risanje funkcij http://www2.arnes.si/~osljvic3s/

– ulomki http://www2.arnes.si/~ojeric/elipsa/elipsa.htm

– Elipsahttp://www.gimvic.org/projekti/projektnodelo/2004/2c/Geometrijskatelesa/ ­

geom telesa

Rač- op-5.r http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2000/dira/Marta/RACOP.html

http://www.ies.co.jp/math/java/index.html

http://www.harcourtschool.com/elab/act_8_27.html

TRIKOTNIK: http://www2.arnes.si/~sspagrah/lg.htm

http://home.amis.net/matjeran/sl/matic/trikotniki/sld007.htm

KOTI TRIKOT: http://www.o-tozagorje.tb.edus.si/_ucitelji/ucitelji/nermin/cabri/Trikotnik.htm

PLOŠČINA TRIKOT: http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2000/di/Novak/izobrazevalno/trikotnik.htm
LIKI: http://users.volja.net/jernej-v/datoteke/liki.html

TRISO: http://www.triso.si/trikotniki.htm

VZIGALICE: http://www.geocities.com/mathpuzzles2000/premikanje/prem0014.htm
PARALELOG. NAČRTOV: http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/dira/ipavec/Nacrtovanje/paralelogram.html

Paralel-last: http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/dira/ipavec/Paralelogram/paralelogrami.html

Paralel-anim: http://www2.arnes.si/%7Eosngso3s/virtualna/matematika/paralel_anim.htm

4-kotniki: http://home.amis.net/matjeran/sl/matic/cetverokotniki/sld001.htm

Kviz: http://www.o-tozagorje.tb.edus.si/_ucitelji/ucitelji/nermin/kviz/kviz.htm

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/di/Penca/dva/index.htm …..  večkotniki 

animacija – pitagora: http://www2.arnes.si/~ljkbs7/pitagora/pitagorov_izrek.html

anim: http://www.gimptuj.net/mobid/car/doc_slo/Demos/Pythagoras1.html

anim: http://www.o-tozagorje.tb.edus.si/_ucitelji/ucitelji/nermin/poli/Pitagora.html

KEM-vezi: http://ro.zrsss.si/borut/geo8/

POŠTEVANKA: http://www2.arnes.si/~osljsm3s/predstavitev_sole/interakt_nal/interakt_nal.html

KEM Portal; http://www.kemija.org/index.asp

ZDA- DMFA http://www.nctm.org

Evropsko DMFA: http://www.emis.de/ http://www2.arnes.si/~osngso3s/virt_m_enovecl.htm-

KVADRAT dvočlenikahttp://www2.arnes.si/~osngso3s/virt_m_enovecl.htm-

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2003/ura/nina/ploscine.htm

– Tematska priprava – N in Z številahttp://ro.zrsss.si/borut/ploscina/uvod.htm

– ploščine likov (naloge v nivojih)- Natašahttp://www2.arnes.si/~mtanko/pi1.htm

Geom- liki: http://www.gimvic.org/projekti/timko/2002/2a/pregledni%20test-matematika/matematika/povezave24/povezava20.htmlStošnice : http://www2.arnes.si/~sspsfran/dro6/3l/stoz3_graf/n2_stoz3n.htm

MAT – SŠOsončje: http://home.amis.net/ivanusaa/osoncje.html

Enačbe: http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/dira/clekovic/enacbe&neenacbe.html

(Skupno 762 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost