Select Page

PREDSTAVITEV ŠOLE

Osnovna šola Žužemberk je ena izmed dveh osnovnih šol Občine Žužemberk, ki se nahaja v osrčju Suhe krajine.  Ustanovljena je bila za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naselja: Boršt pri Dvoru, Brezova Reber pri Dvoru, Budganja vas, Dešeča vas, Dolnji Ajdovec, Dolnji Kot, Dolnji Križ, Drašča vas, Dvor, Gornji Ajdovec, Gornji Kot, Gornji Križ, Gradenc, Jama pri Dvoru, Klečet, Klopce, Lašče, Mačkovec pri Dvoru, Mali Lipovec, Malo Lipje, Plešivica, Podgozd, Podlipa, Poljane pri Žužemberku, Prapreče, Reber, Sadinja vas pri Dvoru, Sela pri Ajdovcu, Srednji Lipovec, Stavča vas, Šmihel pri Žužemberku, Trebča vas, Veliki Lipovec, Veliko Lipje, Vinkov Vrh, Vrhovo pri Žužemberku, Vrh pri Križu, Zafara, Zalisec in Žužemberk.

OŠ Žužemberk ima naslednje enote: matična šola v Žužemberku, PŠ Ajdovec, PŠ Dvor in PŠ Šmihel ter Vrtec Sonček. V šolskem letu 2023/2024 je pouk pričelo obiskovati 405 učencev, od tega 49 prvošolcev. Na PŠ Ajdovec je v dveh kombiniranih oddelkih 21 učencev, na PŠ Dvor v štirih čistih oddelkih 61, v PŠ Šmihel v dveh kombiniranih oddelkih 18 učencev in na centralni šoli v 14 čistih oddelkih 305 učencev. Na centralni šoli so organizirani trije oddelki PB, na PŠ Dvor dva in na PŠ Ajdovec en oddelek. Oddelek JV poteka na centralni šoli, PŠ Dvor in PŠ Šmihel.

DOLGOROČNE PREDNOSTNE NALOGE

Na Osnovni šoli Žužemberk že od šolskega leta 1994/1995 sledimo viziji, ki zavezuje in povezuje zaposlene, starše, učence in okolje:

  • spodbujanje vsestranskega RAZVOJA telesnih in duševnih sposobnosti otrok,
  • kvalitetno in konkurenčno ZNANJE vseh učencev,
  • VZGOJA osebnosti in kolektiva,
  • odpiranje šole v kraj in širši prostor – UGLED zavoda.

KRATKOROČNE PREDNOSTEN NALOGE

  • varno in spodbudno učno okolje
  • dvig kulture učenja z elementi formativnega spremljanja  
  • razvoj pismenosti

 

 

 

(Skupno 1.576 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost