Select Page

Kaj je RaP?

                                                                                                                                                       

POSKUS UVAJANJE TUJEGA JEZIKA V OBVEZNEM PROGRAMU IN PREIZKUŠANJE KONCEPTA RAZŠIRJENEGA PROGRAMA V OSNOVNI ŠOLI

Naša šola je bila od 1. 9. 2018 vključena v področje razširjenega programa s sklopom  Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje. S šolskim letom 2021/22 smo se pridružili poskusu uvajanja tujega jezika v obveznem programu in preizkušanju koncepta razširjenega programa v osnovni šoli v celoti. 

S poskusom smo uvajali:

 • prvi tuji jezik (angleščina) kot obvezni predmet v 1. razredu OŠ (zdajšnji neobvezni izbirni predmet N1A)
 • drugi tuji jezik (nemščina) kot obvezni predmet v 7., 8. in 9. razredu OŠ
 • izvajanje tujega jezika v okviru razširjenega programa (se ne ocenjuje)
 • celotni nov koncept razširjenega programa v OŠ:
   1. gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje
   2. kultura in tradicija
   3. vsebine iz življenja in dela OŠ

Temeljni namen razširjenega programa osnovne šole je zagotavljanje kakovostne nadgradnje vzgojno-izobraževalnega programa, skladno s potrebami in interesi učencev, pogoji šole ter možnostmi okolja.

Razširjeni program zajema vse dejavnosti, ki potekajo poleg obveznega programa:

 • dopolnilni in dodatni pouk
 • jutranje varstvo
 • podaljšano bivanje
 • individualna in skupinska dodatna pomoč
 • interesne dejavnosti
 • neobvezni izbirni predmeti
 • priprave na tekmovanja

 

Ključne prednosti za učence:

– Učenci so vključeni v dejavnosti, ki jih veselijo in ki jih potrebujejo (priprave na tekmovanje, učna pomoč, sodelovanje v mednarodnih projektih …).

– Dejavnosti se lahko izvajajo tudi z manjšim številom učencev (npr. na podružnicah).  

– V razširjenem programu se znanja učencev ne ocenjuje.  

– Znanje se ocenjuje le pri obveznem tujem jeziku v 1. in 7. razredu. Učencu, ki ni dosegel minimalnih standardov znanja, se ocena ne vpiše v spričevalo. Ocena drugega tujega jezika v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju se ne upošteva pri vpisu v srednjo šolo. 

– Učenci so pri posamezni dejavnosti prisotni ves čas trajanja v skladu z organizacijo šole.

– Šola ima priložnost, graditi na svojih močnih področjih – ob vključevanju učencev, staršev in lokalnega okolja kot enakovrednih partnerjih.

 

Vse dosedanje dejavnosti (glej aktualno publikacije RaP na spletni strani šole) in oblike dela bodo ohranjene in vključene različne vsebinske sklope tudi v šolskem letu 2023/24.

                                  

 

 

 

(Skupno 802 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost