Select Page

HIŠNI RED

Iz pravil hišnega reda:

1. Učenci, učitelji in drugi delavci šole so odgovorni za red, disciplino, čistočo, urejenost in inventar v šolskih prostorih in okolici. Materialno škodo je treba plačati.
2. Učenci čakajo na začetek pouka v za to določenih prostorih.
3. Iz garderobe smejo v učilnice le v sobnih copatah. Za športno vzgojo morajo imeti ustrezno obutev in oblačila.
4. Po malici pospravijo svojo posodo na za to določeno mesto.
5. Vsi upoštevajo dogovorjeni prometni režim in pravila. Starejši skrbijo za varnost mlajših na poti, v kombiju, na avtobusu ali na postajališčih.
6. Vsaka oddelčna skupnost redno skrbi za svojo matično učilnico in gredico ali del vrta.
7. Učenci obiskujejo pouk, OIP, NIP, dopolnilni-dodatni pouk, ZŽS, interesne dejavnosti redno in odgovorno.
8. Popoldanske aktivnosti potekajo po urniku. Za red skrbijo učenci in mentorji ter zunanji sodelavci.
9. Nevozači pridejo v šolo 10 min. pred začetkom pouka.
10. V šoli ni dovoljeno žvečenje, neprimeren nakit in ličenje.
11. Učenci prihajajo v šolo dostojno oblečeni.
12. V šoloni dovoljeno prinašati mobilnega telefona. Mobilni telefon prinese učenec v šolo samo po navodilu učitelja, kadar ga bo  potreboval pri pouku.Učenec po potrebi lahko uporabi šolski telefon.
13. Šola je odgovorna za učence v času pouka in znotraj meja šolskega prostora, zato učencem brez dovoljenja učitelja ni dovoljeno odhajati iz šole.

Pravila šolskega reda, v veljavi od 27. 2. 2018

 

(Skupno 277 obiskov, današnjih obiskov 1)