Select Page

Spoštovani starši.

Nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ) je v našem šolskem sistemu pomemben element pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti šolskega dela. Temeljni cilj NPZ-ja je, da vsi skupaj – učenke in učenci s starši, učitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci šole, pa tudi na ravni celotnega sistema vzgoje in izobraževanja – preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in na tej podlagi ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo. Dosežek posameznega učenca pri NPZ-ju njemu, njegovim staršem in tudi učiteljem omogoča predvsem dodatno informacijo, na podlagi katere lahko bolje spremljajo šolsko delo. Po sedanji zakonodaji se NPZ opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole. Ob koncu 6. razreda se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika, ob koncu 9. razreda pa se poleg znanja iz slovenščine in matematike preverja znanje tudi iz tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za šolstvo.Opravljanje NPZ-ja je ob koncu 6. in 9. razreda obvezno za vse učence.

Dosežek učenca pri NPZ-ju ne vpliva na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri pouku določenega predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole, niti ni namenjen temu, da bi le na podlagi dosežkov učencev pri NPZ-ju celostno ocenjevali kakovost dela posamezne šole, ravnatelja ali posameznega učitelja.

Dosežki pri NPZ-ju ob koncu 9. razreda vplivajo na prehod v srednje šole le v primeru, ko ima več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda. V tem primeru se upošteva tudi dosežek pri NPZ-ju iz slovenščine in matematike, če se učenke, učenci in njihovi starši s tem strinjajo.

Posredujemo vam datume izvedbe NPZ-jev v tem šolskem letu za učence 6. in 9. razreda:

četrtek, 7. 5. 2024 ob 8.00: SLOVENSKI JEZIK

ponedeljek, 9. 5. 2024 ob 8.00: MATEMATIKA

sreda, 13. 5. 2024 ob 8.00: ANGLEŠKI JEZIK (6. r), LIKOVNA UMETNOST (9.r)

Učenci NPZ pišejo 60 minut, sledila bo malica, od 2. šolske ure dalje bodo imeli učenci pouk po urniku.

 Dodatne informacije o NPZ lahko učenci in starši dobite na spletnem naslovu: http://www.ric.si (Nacionalno preverjanje znanja/Splošne informacije/Informacije za učence in starše 2023/24).

Prosimo, da se z vašimi otroki pogovorite, da bodo s sabo imeli vse potrebne pripomočke ter da bodo do NPZ-ja pristopili resno in odgovorno.

 

 

 

 

(Skupno 77 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost